Welke andere regelgeving hangt samen met de NTA 7516?


Door te voldoen aan deze veiligheidseisen voor e-mail kunnen deze organisaties garanderen dat het berichtenverkeer tussen hun voldoet aan alle eisen van:

  • AVG/GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming)
  • WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)
  • WBGO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst)
  • NEN 7513 (Logging - Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers)
  • EN 301549/WCAG 2.1 (Internationale standaard voor digitale toegankelijkheid)

Tevens vormt de NTA 7516 een belangrijk onderdeel van NEN 7510 (norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland).


Heb je nog meer vragen?Share on:Locatie

Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag


Contact

E-mail:   info@bastion365.nl
Tel:   070-301 51 00

Locatie


Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag

Contact


E-mail:   info@bastion365.nl

Tel:   088-2244000

© 2022 Bastionic B.V. made handelend onder de naam Bastion 365.