Voor wie en wat is de NTA 7516 bedoeld?


Al sinds de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de voorloper van de AVG, is het niet toegestaan om bijzondere persoonsgegevens – en dat zijn medische gegevens altijd – via e-mail over het openbare internet te sturen. NTA 7516 zet de volgende stap in de richting van een veilige infrastructuur voor berichtenuitwisseling in de zorg. Sinds mei 2019 is vereist, voor allen die medische persoonsinformatie delen via e-mail, te moeten voldoen aan een aantal minimale veiligheidseisen. Dat geldt voor zorg-organisaties, maar ook voor gemeenten, verzekeraars, apotheken en andere dienstverleners die vertrouwelijke medische persoonsinformatie met elkaar moeten delen.


Heb je nog meer vragen?Share on:Locatie

Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag


Contact

E-mail:   info@bastion365.nl
Tel:   070-301 51 00

Locatie


Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag

Contact


E-mail:   info@bastion365.nl

Tel:   088-2244000

© 2022 Bastionic B.V. made handelend onder de naam Bastion 365.