Webinar: De zorgplek die bij jou pastJouw zorg is onze zorg

De vergrijzing in Nederland neemt toe, het aantal ouderen groeit en met dat aantal stijgt ook de behoefte naar zorg. Daarnaast ontstaan er ook (nieuwe) ziektes en leven we langer. Dit samen maakt dat de zorgzwaarte toeneemt. Daartegenover staat dat er al geruime tijd een tekort is aan personeel, dus met het lage aantal zorgverleners moet er meer werk verzet worden. Zorgmedewerkers die aan het bed of bij de cliënt thuis staan, moeten altijd en overal inzicht hebben in relevante gegevens en zo min mogelijk bezig hoeven zijn met extra (administratieve) handelingen. Healthcareorganisaties zoeken naar gemakken waarmee zorgpersoneel het werk zo efficiënt mogelijk kan doen. ICT-diensten in de zorg moeten voldoen aan een complex geheel van omvangrijke systemen, strenge procedures en wettelijke protocollen. Werken met apps is inmiddels gemeengoed geworden voor extramurale medewerkers, maar ook het aantal nieuwe applicaties, de continu groeiende noodzaak van digitalisering en het koppelen van apparaten aan het zorgproces om de zorg verder te ondersteunen zullen alleen maar verder toenemen. De zorgverlener, die aan het bed of bij de cliënt thuis staat, moet te allen tijde inzicht hebben in relevante cliëntgegevens en deze desgewenst ook kunnen bijwerken. Ontwikkelingen die vragen om een moderne werkplek die verdere digitalisering kan ondersteunen en daarmee een bijdrage levert aan efficiënte zorg.

Tijdens het webinar ‘De zorgwerkplek die bij jou past!‘ presenteert Unica ICT Solutions de Zorgwerkplek, een werkplek die is afgestemd op de behoefte van jouw (zorg)medewerkers en invulling biedt aan de eisen die gesteld worden vanuit AVG, NEN 7510 en NTA 7516. Samen zorgen wij ervoor dat de toevoeging van unieke eigenschappen en tools het leven van jouw zorgmedewerkers een stuk makkelijker wordt gemaakt. Jouw moderne werkplek wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met partners, die tijdens het webinar jou alles vertellen over de voordelen van hun oplossingen.

Ben je benieuwd naar de toekomst in de zorg door digitaliseringen en naar wat de Zorgwerkplek kan betekenen voor jouw zorgorganisatie en -medewerkers? Schrijf je dan in voor het webinar ‘De zorgwerkplek die bij jou past!’.


The speakers


Agenda

Voordelen van digitalisering in de zorg

De Zorgwerkplek, jouw werkplek:

 • Gebaseerd op gebruikersbehoefte;
 • Met een overzichtelijk portaal inclusief alle relevantie informatie en applicaties;
 • Waarmee je vanuit je vertrouwde mail-omgeving veilig e-mailberichten verstuurd binnen de geldende wet- en regelgeving binnen de zorg (NTA 7516);
 • Waarin vanuit één of meerdere bronsystemen de volledige in, door en uitstroomprocessen van medewerkers geautomatiseerd zijn (Provisioning);
 • Jij als gebruiker gemakkelijk (tijdelijk) toegang kan vragen tot applicaties of data (Service Automation).

De Zorgwerkplek die jou de basis biedt voor verdere efficiëntie:

 • Optimaal samenwerken met M365;
 • Vlotter en minder foutgevoelig werken door het gebruik van PowerApps en integratie met apps zoals ECD/EPD;
 • Data door digitalisering eenvoudiger gebruiken ten behoeve van trendanalyses en dashboards. Dit kan zo een rol spelen in bijvoorbeeld preventieve zorg.

Toekomstvisie:

 • Sneller en minder foutgevoelig werken door het gebruik van PowerApps en integratie met apps zoals ECD/EPD;
 • Data door digitalisering eenvoudiger gebruiken ten behoeve van trendanalyses en dashboards. Dit kan zo een belangrijke rol spelen in bijvoorbeeld preventieve zorg;
 • Eén device voor de zorgmedewerker waar alles op samen komt, waaronder ECD/EPD, HRM, Pager oproepen & Telefonie, Samenwerking (M365), Barcode scanning ten behoeve van bijvoorbeeld Medimo, Zorgoproepsystemen, Dwaling & detectie, Persoonsalarmering, Brandmelding, Track & Trace van medische apparatuur.

Schrijf je hier in!
Share on:Meer nieuws


Farmadam Apotheek mailt veilig met Bastion 365


Farmadam Apotheek, is de grootste apotheek voor zorginstellingen in de regio Groot-Amsterdam, Leiden en de rest van Noord-Holland. Zij is de apotheek voor het leveren van medicatie voor maar liefst …

Jun 9, 2022

Ruim 30 scholen gaan over op Veilig Mailen met Bastion 365


Stichting Conexus, een scholengemeenschap voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, gaat het ad hoc versturen van privacygevoelige informatie, van leerlingen en ouders, op …

Mar 17, 2022

Locatie

Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag


Contact

E-mail:   info@bastion365.nl
Tel:   070-301 51 00

Locatie


Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag

Contact


E-mail:   info@bastion365.nl

Tel:   088-2244000

© 2022 Bastionic B.V. made handelend onder de naam Bastion 365.