Bastion 365 ISO 27001 / NEN 7510 certificering vernieuwd



Als veilige mailprovider is het zeer belangrijk om te kunnen aantonen dat wij zorgvuldig omgaan met de data van onze klanten en hun cliënten. ISO 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Certificering hiervoor toont aan dat de organisatie procesmatig het beveiligen van (gevoelige) informatie goed op orde heeft. De NEN 7510 sluit aan op ISO 27001 met een aantal specifieke extra eisen voor het omgaan met persoonlijke gezondheidsinformatie. De ISO 27001 en/of NEN 7510 certificering vormt de basis voor de NTA 7516 certificering van alle NTA 7516 gecertificeerde mailproviders.

Vertrouwlijkheid, beschikbaarheid en integriteit

Organisaties moeten erop kunnen rekenen dat Bastion 365 de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie goed waarborgt. Na de initiële certificering voor ISO 27001 / NEN 7510 vinden er jaarlijkse opvolgaudits plaats. Een gecertificeerde auditor zal verifiëren of men nog steeds voldoet aan de eisen. Veiligheid is immers geen statisch gegeven. Aangezien de organisatie en het werkgebied constant in beweging zijn, veranderen ook de interne en externe risico’s voor de organisatie. Informatiebeveiliging moet dan ook continu worden geëvalueerd. Daarnaast moet er een proces zijn voor constante evaluatie en verbetering.

Met de vernieuwing van ons ISO 27001 certificaat laten we wederom zien dat informatiebeveiliging bij ons in goede handen is. En daar zijn wij trots op.


Share on:



Meer nieuws


Farmadam Apotheek mailt veilig met Bastion 365


Farmadam Apotheek, is de grootste apotheek voor zorginstellingen in de regio Groot-Amsterdam, Leiden en de rest van Noord-Holland. Zij is de apotheek voor het leveren van medicatie voor maar liefst …

Jun 9, 2022

Ruim 30 scholen gaan over op Veilig Mailen met Bastion 365


Stichting Conexus, een scholengemeenschap voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, gaat het ad hoc versturen van privacygevoelige informatie, van leerlingen en ouders, op …

Mar 17, 2022

Locatie

Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag


Contact

E-mail:   info@bastion365.nl
Tel:   070-301 51 00

Locatie


Bastion 365
Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag

Contact


E-mail:   info@bastion365.nl

Tel:   088-2244000

© 2022 Bastionic B.V. made handelend onder de naam Bastion 365.